Salon mây

Bàn ghế, salon được sản xuất thủ công từ mây tự nhiên.