Đèn tre

 Các sản phẩm đèn trang trí làm từ tre, sáng tác dựa trên  cảm hứng từ cuộc sống đời thường như mô phỏng guồng nước, hình người, nhà rông...